Vitamin
Vitamin

Vitamin có thể là: vitamin tan trong chất béo (vitamin A, D, E và K), vitamin tan trong nước (các vitamin B và vitamin C). Vitamin rất quan trọng với sức khỏe để phát triển. Khách hàng nên đảm bảo hàng ngày cung cấp lượng vitamin được khuyến nghĩ.