Thực Phẩm Chức Năng
Thực Phẩm Chức Năng

Thực phẩm chức năng giúp bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và các chất có tác dụng chức năng mà cơ thể không thể cung cấp đầy đủ trong chế độ ăn uống hàng ngày.