Từ khi tôi mua hàng đến khi nhận được hàng là bao lâu ?

Tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của các bạn mà thời gian nhận hàng trong vòng 2 - 5 ngày trong thời gian làm việc. Xem thêm quy chế Vận chuyển/Giao nhận tại đây:

http://ttv.vinayo.vn/tin-tuc/chinh-sach-van-chuyen-giao-nhan-n4