Làm thế nào để đổi hoặc trả một sản phẩm?

Các bước để hoàn trả sản phẩm:

  • Liên lạc với chúng tôi và phản ánh về sản phẩm.
  • Khách hàng qua trực tiếp shop để làm việc hoặc nhận phiếu hoàn trả sản phẩm, điền đầy đủ thông tin và làm thủ tục lấy lại tiền đã mua hàng.
  • Đổi và trả hàng trong 5 ngày.